O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

Citáty-o lásce

Citáty - o lásce 1.0

19. května 2010 v 16:09
 • Být churav láskou - to je důvod zemřít.
 • Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch.
 • Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.
 • Milovat - to znamená uvíznout v beznadějné situaci.
 • Láska je odpověď.
 • Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.
 • Základní otázka každé lásky: "Jestliže mě pořád miluješ, budeš mě milovat i když odejdu?"
 • V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla.
 • Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.
 • Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den.
 • Druhá největší slast po lásce je: hovořit o ní.
 • Každý člověk je samostatný svět.
 • Není do něj jiné cesty než přes most lásky.
 • Ten, kdo miluje se neptá, co udělat, udělá všechno.
 • Bojíme se znát celou pravdu o svých milovaných.
 • Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.
 • Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat.

Citáty - o lásce 0.9

19. května 2010 v 5:57
 • Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.
 • Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.
 • Těžké je milovat někoho, koho si nevážíme, a neméně těžké je milovat toho, koho si vážíme o mnoho víc než sebe.
 • Nemiluješ-li toho, kdo tě miluje, alespoň si ho važ více než sebe!
 • Nenávist má lepší paměť než láska.
 • Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.
 • Nápadně hezkým ženám mnohdy chybí schopnost k lásce. Nápadně nehezkým pak příležitost.
 • Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.
 • Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.
 • Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.
 • Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí.
 • Jdi s tím, kdo Tě miluje.
 • Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.
 • Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná.
 • Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.

Citáty - o lásce 0.8

19. května 2010 v 5:54
 • Láska neznamená udržovat plaménky jako na hřbitově, ale hořet jako stodola
 • Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
  A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé milovali.
 • Ač láska přináší naposled jen bolest, přece všechny slzy, které si vyplakal, byly splaceny již prvním polibkem.
 • Láska je přátelství s křídly, přátelství láska bez nich.
 • Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
 • Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
 • Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.
 • Láska je umění života, jemuž se lze snadno naučit, ale jen stěží porozumět.
 • Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ven.
 • Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem
 • Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá.
 • Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.
 • Když jsem byla mladší, pořád jsem se nemohla rozhodnout, jestli je láska skvělé a nádherné tajemství, nebo jenom blbost, kterou si za krize vymyslela parta hollywoodských filmových producentů, aby prodali víc lupenů, když už dárečky pro diváky přestaly táhnout. Teď si myslím, že se všichni rodíme s dírou v srdci a že pak hledáme osobu, která ji dokáže zaplnit

Citáty - o lásce 0.7

19. května 2010 v 5:51
 • Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí
 • Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.
 • Milujem ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.
 • Starostlivost je jako cenný poklad, který člověk ukazuje jenom těm, které miluje.
 • Jediná věc, která nezůstane nikdy skryta, je láska.
 • Nic není tak přirozené a zrádné jako myslet si, že jsme milováni.
 • Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?
 • Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
 • Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti.
 • Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesů než v přátelství.
 • Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky.
 • Na světě existuje jen jedno hrdinství: vidět svět takový, jaký je, a milovat ho.
 • Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.
 • Láska, založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city.

Citáty - o lásce 0.6

19. května 2010 v 5:44
 • Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je obzvláště bolestné. To už člověk netrpí pouhou žárlivostí, tady je zraňována sebeláska.
 • Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.
 • Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
 • A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.
 • Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.
 • Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme.
 • Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme ... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?
 • Ten kdo se žení z čisté lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky.
 • Neexistuje taková nenávist jako ta, která se narodí ze zrazené lásky..
 • Láska přináší utrpení, vždyť poté co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhého ukřižovat.
 • Žalář není slepota, žalář není žárlivost, žalář je láska.
 • Často kruté utrpení, jež nám způsobila jedna žena, se stává příčinou lásky, kterou vzbudíme u jiné ženy. A také příčinou jejího neštěstí.
 • Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.
 • Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.
 • S láskou se nerodíme, ale s láskou se stáváme lidmi.

Citáty - o lásce 0.5

18. května 2010 v 21:08
 • Krása je požadavkem jen tam, kde není lásky. Kde je dostatek lásky, je krása zbytečností.
 • Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.
 • Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.
 • Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
 • Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.
 • Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
 • Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod.
 • Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.
 • Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována.
 • Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami.
 • Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce.
 • Milovat se se ženou a spát se ženou jsou dvě odlišné vášně. Nejen rozličné ale i protikladné. Láska se neprojevuje touhou po styku, což zahrnuje nekonečné množství žen, ale touhu po sdíleném spánku, touha omezená na jednu ženu.
 • Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.
 • Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

Citáty - o lásce 0.4

18. května 2010 v 21:06
 • Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.
 • Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí
 • Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy.
 • Když honit Lásku chceš, jak stín se Tobě míhá. Ji hoň a Tobě uletí, však prcháš-li Tě stíhá...
 • Člověk se jen zřídkakdy zamiluje do toho pravého partnera. Je-li s ním však přece spokojen, není to ani tak z lásky k němu jako spíše, že se mu dokázal svrchovaně přizpůsobit.
 • Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.
 • Muž se naučí milovat jen s jednou ženou. A s více ženami se jen naučí opovrhovat láskou.
 • Kapka lásky je víc než vodopád zlata.
 • Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy.
 • Láska je nejmoudřejší věc tohoto světa; proto ji většina lidí jen předstírá.
 • Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.
 • Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
 • Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.
 • Co je pravá láska? Zamilovat se do toho, co tvým smyslům na první pohled nezalichotilo.

Citáty - o lásce 0.3

16. května 2010 v 18:23
 • Někoho milovat, znamená především přijmout ho takový jaký je!
 • Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil ! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze ! Tancuj, jako by se nikdo nedíval ! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal ! Žij, jako bys žil v ráji !
 • Lépe než nenávidět a mstít se je zapomenout a milovat znovu.
 • Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.
 • Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.
 • Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.
 • Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že nejsem lhostejný vašemu srdci.
 • Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.
 • Láska bez dětí je lepší než děti bez lásky.
 • Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.
 • Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.
 • Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo.
 • Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.
 • Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.
 • Milovat někoho, znamená pochopit i to, že Vás nemiluje.

Citáty - o lásce 0.2

16. května 2010 v 18:19
 • Láska přichází po špičkách, ale při odchodu bouchá dveřmi.
 • Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...
 • Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
 • Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.
 • Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...
 • Tu však jsem náhle viděl,že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne,zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí,je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco,co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!
 • Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...
 • Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
 • Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.
 • Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.
 • Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.
 • Láska - to je někdo, s kým chceme zestárnout.
 • Láska je nejmoudřejší věc tohoto světa; proto ji většina lidí jen předstírá.
 • Nejvíce lásku obvykle potřebujeme ve chvíli, kdy nás nikdo mít rád ani nemůže.
 • Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.

Citáty - o lásce 0.1

16. května 2010 v 18:14
 • Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.
 • Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.
 • Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají
 • Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní
 • Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
 • Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já?"  "Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."
 • V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
 • První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.
 • Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
 • Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
 • Neopouštěj toho koho miluješ pro toho kdo se ti líbí, neboť ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje.
 • Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.
 • Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.
 • Jizvy, které máš zvenku a jdou vidět tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska bolí mnohem mnohem víc.
 
 

Reklama