O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

citáty-o přátelství

Citáty - o přátelství 1.0

19. května 2010 v 21:39
 • Sympatizovat s úspěchy přítele - to vyžaduje velmi jemnou povahu.
 • Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.
 • Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.
 • Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a těžko si ho udržujeme.
 • Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a těžko si ho udržujeme. Přátelství nesnáší ani otroky, ani pány.Potřebuje rovnost.
 • Jeden starý přítel je lepší než dva noví.
 • Přítel je druhé já.
 • Pes není zvíře, pes je přítel.
 • Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.
 • Dobré jest i v pekle míti přítele.
 • Láska je jen nedostatek dobré vůle k přátelství.
 • Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána.
 • I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.
 • Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.
 • Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho.

Citáty - o přátelství 0.9

19. května 2010 v 21:33
 • Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá.
 • Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
 • Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.
 • Nechval dne před večerem a manželku před přítelem.
 • Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.
 • Pokud je nejlepším přítelem člověka jeho pes, tak se ten pes dostal do potíží.
 • Když piješ s dobrým přítelem, tisíc sklenek nestačí, když s ním mluvíš, stačí půl slova.
 • Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
 • Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.
 • Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
 • Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.
 • Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého.
 • Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.
 • Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.
 • Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.

Citáty - o přátelství 0.8

19. května 2010 v 21:31
 • Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.
 • Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.
 • Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě, a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.
 • Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.
 • Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne.
 • Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.
 • Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy.
 • Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku.
 • Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.
 • Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz.
 • Přátelství je láska bez křídel.
 • Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.
 • Přítel všech - přítel nikoho.

Citáty - o přátelství 0.7

19. května 2010 v 21:29
 • S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešlo.
 • Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi.
 • Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.
 • Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvím.
 • Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.
 • Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.
 • Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.
 • Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.
 • Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté.
 • Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami.
 • Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat.
 • Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě.
 • Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje.
 • Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.
 • Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

Citáty - o přátelství 0.6

19. května 2010 v 21:27
 • Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.
 • Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
 • Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.
 • Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat.
 • Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
 • Toho, kdo se povznesl nad dobro i zlo, kdo je stejný k příteli jako k nepříteli, kdo Boha zří ve všech věcech, toho Bůh neopouští a ani on nikdy neopouští jeho.
 • Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.
 • Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.
 • Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele.
 • Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.
 • Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci.
 • Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.
 • Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
 • Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.
 • Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.

Citáty - o přátelství 0.5

19. května 2010 v 21:24
 • S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.
 • Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
 • Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež.
 • Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.
 • Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.
 • Malá láska, když není opětována se změní v přátelství, velká v nenávist.
 • V soukromí přítele kárej, veřejně chval
 • Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.
 • Nejlepší přítelkyní bývá někdy samota. Neobtěžuje nás alespoň svojí přítomností.
 • Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
 • Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
 • Vyberte si za manželku takovou  ženu, kterou byste si vybrali za přítele, kdyby byla mužem.
 • Přátelství jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.
 • Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti.
 • Sobectví je jed každého přátelství.

Citáty - o přátelství 0.4

19. května 2010 v 16:14
 • Rána od přítele se nehojí.
 • Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem.
 • Přítel se ti dívá do tváře, nepřítel na nohy.
 • Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.
 • Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.
 • Přátelství je součást lidského štěstí.
 • Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.
 • První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.
 • Přátelství násobí radost a dělí žal.
 • Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.
 • Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe.
 • Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.
 • Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.
 • Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.
 • Nabídnout přátelství zamilovanému je jako darovat chléb žíznivému.

Citáty - o přátelství 0.3

16. května 2010 v 18:55
 • S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.
 • Koně poznáš v horách, přítele v nouzi.
 • Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesů než v přátelství.
 • Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel.
 • Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.
 • Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.
 • Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.
 • Láska je přátelství s křídly, přátelství láska bez nich.
 • S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.
 • Jediný způsob jak mít přítele, je být přítelem.
 • Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce.
 • Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme.
 • Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí.
 • Nic není člověku dražší než přítel v bídě.
 • Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.

Citáty - o přátelství 0.2

16. května 2010 v 18:25
 • Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí.
 • Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.
 • Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo.
 • Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.
 • Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
 • Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí
 • Skutečná přátelství jsou věčná.
 • Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.
 • Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.
 • Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.
 • Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.
 • Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře.
 • Přítel se pozná v nouzi, nepřítel taky.
 • Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni.
 • Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.

Citáty - o přátelství 0.1

16. května 2010 v 11:33
 • Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
 • Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
 • Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já?"  "Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."
 • Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.
 • Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.
 • Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.
 • Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.
 • Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.
 • Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.
 • Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!
 • Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas.
 • Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!
 • Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
 • Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku.
 • Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
 
 

Reklama