O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

Citáty-o smrti

Citáty - o smrti 1.0

18. května 2010 v 20:07
 • Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.
 • Nikdo si ani od papeže nemůže vypomoci bulou o nesmrtelnosti.
 • Smrt je jistá, její hodina je nejistá.
 • A smrt je zlo, tak Bozi uznali, vždyť kdyby byla krásná,též by zmírali.
 • Fotbal není záležitostí života a smrti. Je mnohem důležitější!
 • Smrt všechno srovná.
 • Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.
 • Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu. .. Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.
 • Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor.
 • Byrokracie, toť smrt jakékoliv činorodosti.
 • Má-li být láska úplná, musíme prožít její počátek, rozkvět i umírání. K plnosti lásky patří i její tragédie.
 • Silní neumírají přirozenou smrtí.
 • Hlučnost - myšlenek smrt.
 • Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.

Citáty - o smrti 0.9

18. května 2010 v 20:04
 • Ztratit lásku je strašné. Lže, kdo říká, že smrt je horší.
 • Umřít přece znamená, že už je po všem, ale umírat, znamená smrt zažít; dá-li se zažít po jeden jediný okamžik, zažili jsme ji na věky věků.
 • Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.
 • Lepší je skutečně zemřít, než život vést podobný smrti.
 • Samota je vznešená, ale smrtonosná pro umělce.
 • Velká, opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemoci, ani života a smrti.
 • Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé uléhání a usínání je malá smrt.
 • Nevěřím v posmrtný život. Ale pro jistotu si s sebou vezmu rezervní prádlo.
 • Chci zemřit svou vlastní smrtí.
 • Smrt se neřídí našimi plány.
 • Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje. Ani smrti.
 • Láska snese spíše nepřítomnost nebo smrt, než pochybnost a zradu.
 • Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu.
 • Stále umírá a nikdy umírat nepřestane ten, kdo miluje.
 • Čestná smrt je lepší než život v hanbě.

Citáty - o smrti 0.8

18. května 2010 v 17:28
 • Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a potkáváme bídu a smrt.
 • Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci.
 • Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.
 • Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.
 • Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.
 • Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.
 • Každý čin, který nevychází z lásky, nese v sobě zárodek smrti.
 • Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.
 • Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.
 • Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.
 • Je možné se smrti vyhýbat, ale nelze se jí vyhnout.
 • Smrt je jediná spravedlnost.
 • Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme.
 • Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!
 • Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve.

Citáty - o smrti 0.7

18. května 2010 v 15:02
 • Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt.
 • Celý lidský život je jen cesta ke smrti.
 • Člověk - občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.
 • Kdo pro ctnost na smrt vydán je, ten nezemře.
 • Smrt jednoho muže je tragédie, smrt milionu je jen pouhá statistika
 • Jsem pyšný na tyhle nádherné kapesní hodinky. Dědeček mi je prodal na smrtelné posteli.
 • Naděje umírá poslední.
 • Smrt je mzdou života.
 • Většina lidí umírá jen proto, že si to nedovede zakázat.
 • Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt.
 • Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.
 • Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení.
 • Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt
 • Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností.
 • Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.

Citáty - o smrti 0.6

18. května 2010 v 14:57
 • V říší života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překoná i smrt. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu.
 • Lež je lepší než pravda - umírá kvůli ní méně lidí.
 • Viděno z té lepší stránky je smrt jednou z mála věcí, kterou lze realizovat pohodlně v leže.
 • Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.
 • Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.
 • Nejlepší smrt je neočekávaná.
 • Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ...
 • Smrt je největší dar přírody.
 • Neklesej na mysli, když je ti nepřízniv osud. Doufej! Jen naděje nevzdá se muž ani ve chvíli smrti.
 • Všechny nás čeká stejná noc a všichni se jednou vydáme cestou smrti.
 • Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.
 • Hlučnost je smrt myšlenek.
 • V životě jsou všichni rovni; smrt dává vynikajícím vyniknout.
 • Život - to je dlouhá smrt.
 • Čestná smrt je lepší než hanebný život.

Citáty - o smrti 0.4

18. května 2010 v 5:56
 • Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce.
 • Člověk se nají, napije, pak se dívá na televizi, což je možná nebezpečné, vezme si pyžamo, usne a ráno se neprobudí.
  Deset tisíc bych za takovou smrt dal, a že jsem hodně lakomej!
 • Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce
 • Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.
 • Smrt se stala všední a snadnou. Každý ji může mít, každý z nás. Ale láska - kdo může mít lásku?
 • Když umírají koně - těžce dýší, když umírá tráva - zvolna usychá, když umírá slunce - hasne v tiši, když umírá člověk - zpívá do ticha.
 • Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.
 • Ustavičně se bát smrti je krutější než zemřít.
 • Smrt se neřídí našimi plány.
 • Slitovat se nad vlkem - poslat na smrt ovci.
 • Život je choroba, která se přenáší pohlavním stykem a na kterou se umírá.
 • Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má.
 • Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými púřáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.
 • Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.
 • Koho bozi milují, umírá mlád.

Citáty - o smrti 0.3

18. května 2010 v 5:53
 • Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc.
 • Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme?
 • Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.
 • Smrt je v životě opravdu jistotou.
 • O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.
 • Řekl jsem životu: Chtěl bych slyšet hovořit smrt. A život promluvil trochu hlasitěji a řekl: Teď ji slyšíš!
 • Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.
 • Čestná smrt je lepší než potupný život.
 • Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.
 • Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.
 • Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.
 • Zbytečný život je předčasná smrt.
 • Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř.
 • Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.

Citáty - o smrti 0.2

18. května 2010 v 5:50
 • Smrt je tak asi ten největší odpočinek, co člověk může mít.
 • Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
 • Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.
 • Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá.
 • Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.
 • Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?
 • Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv osud.
 • Život a smrt jsou jako řeka a moře.
 • Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději.
 • Lidé svou smrtelnost snášejí jen proto, že platí všeobecně.
 • Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
 • Co je cestou válečníka? Cestou válečníka je smrt.
 • Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.
 • Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
 • Sen končí probuzením nebo smrtí.

Citáty - o smrti 0.1

16. května 2010 v 20:18
 •  Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
 •  Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.
 •  Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.
 •  O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.
 •  Je možné vyhýbat se smrti, ale ne se jí vyhnout.
 •  Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.
 •  Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.
 •  Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě.
 •  Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.
 •  Protože není jisté, na kterém místě tě čeká smrt, čekej ji všude.
 •  Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.
 •  Smrt nepřekvapí moudrého, ten je vždycky připraven odejít.
 •  "Žít a umřít před zrcadlem", řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu "a umřít".Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.
 •  Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.
 
 

Reklama