O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

Citáty-o životě

Citáty - o životě 1.0

18. května 2010 v 20:29
 • Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život.
 • Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.
 • Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.
 • Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
 • Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.
 • Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
 • Reklama neprodává výrobky, ale uniformní způsob života.
 • Dokud ti rodiče žijí, neujížděj daleko.
 • Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
 • Jediná věc, která se v životě dá změnit je budoucnost.
 • Je lepší alespoň chvíli žít, než umřít v sedmdesáti, v křesle před televizí a v papučích.
 • Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.
 • Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.
 • Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.
 • Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.

Citáty - o životě 0.9

18. května 2010 v 20:26
 • Dobře prožitý život je dlouhý.
 • Není hoden života, pro koho nemá život cenu.
 • Člověk dokáže v životě zpackat ledacos, ale nic tak dokonale jako život.
 • Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.
 • Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu
 • Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.
 • Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?
 • Snažme se žít tak, aby až zemřeme, truchlil i majitel pohřebního ústavu.
 • Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života.
 • Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
 • Krátký čas života je dostatečně dlouhý k dobrému a čestnému životu.
 • Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.
 • Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.
 • Moudrý člověk může milovat i ty, jež nechce do konce života spatřit.
 • Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.

Citáty - o životě 0.8

18. května 2010 v 20:24
 • Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.
 • Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.
 • Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
  A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo, že se dva lidé milovali.
 • Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný.
 • Je zajímavé, že lidé potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu.
 • Láska je umění života, jemuž se lze snadno naučit, ale jen stěží porozumět.
 • Jak krásný by byl život, kdyby se nikdo nikdy neloučil.
 • Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro ně umírá.
 • Člověk není vždycky tak odolný vůči slovům, jak by si přál a jak by bylo pro život zapotřebí.
 • Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.
 • Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.
 • Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali.
 • Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.
 • Je třeba chtít žít a umět umřít.
 • Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

Citáty - o životě 0.7

18. května 2010 v 20:22
 • Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.
 • Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.
 • Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života.
 • Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.
 • Někteří lidé vynaložili celý svůj život na to, aby zemřeli bohatí.
 • Kniha života je plná vykřičníků i otazníků.
 • Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.
 • Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou.
 • Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?
 • Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají.
 • Buď vždy veselý - to je nejlepší medicína. Veselost je filozofie příliš málo pěstovaná. Je sluneční stranou života.
 • Těžký život se stane snesitelný, jakmile má cíl.
 • Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti.
 • Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.
 • Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat.

Citáty - o životě 0.6

18. května 2010 v 20:19
 • Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.
 • Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou.
 • Lepší vestoje zemřít než na kolenou žít.
 • Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít.
 • Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají obojí.
 • Jídlo, krása, pilulky a benzín, to jsou čtyři sloupy, na kterých dnes spočívá život. Jsou to čtyři apokalyptičtí jezdci druhé poloviny našeho století.
 • V životě není nic důležitějšího, než Vaše vnitřní psychická vyrovnanost a spokojenost.
 • A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.
 • Ať žijeme jakkoli dlouho, prvních dvacet let je nejdelší polovinou života.
 • Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání.
 • Děti jsou kotvy, které drží matčin život.
 • Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.
 • Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.
 • Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.

Citáty - o životě 0.5

18. května 2010 v 20:17
 • Život se nepíše, život se žije.
 • Stupínky lásky: 1.setkat se pouze, 2.tváří v tvář si být, 3.srdce slyšet znít, 4.přiznat se k chvění, 5.v náhlém políbení obejmout se dlouze, 6.jednu touhu mít, 7.jedním snem se zpít, 8.bez konce se slít, 9.nerozlučně žít, 10.spolu k hrobu jít.
 • Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.
 • Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.
 • Osudem často nazýváme souhrn chyb, kterých jsme se v životě dopustili.
 • Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu.
 • Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme.
 • Snáz nás zahubí naše přednosti než slabiny; neboť se zřetelem na své slabiny žijeme rozumně, avšak nikoliv se zřetelem na své přednosti.
 • Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.
 • Ze života se nikdo nedostane živý.
 • Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.
 • Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
 • Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu.
 • Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.
 • Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.

Citáty - o životě 0.4

18. května 2010 v 20:12
 • Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
 • Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.
 • Tu však jsem náhle viděl,že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne,zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí,je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco,co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!
 • Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.
 • Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.
 • Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!
 • Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.
 • V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít... a potkat se jednou a najít se navždy.
 • Ať si komplikujete život sebevíc, on sám se zjednoduší.
 • Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl.
 • Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval.
 • Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého život
 • Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.
 • Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.
 • Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci.

Citáty - o životě 0.3

16. května 2010 v 18:31
 • Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
 • Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.
 • Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.
 • O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.
 • Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života.
 • Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám.
 • Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...
 • Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu.
 • Tu však jsem náhle viděl,že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne,zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí,je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco,co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!
 • Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
 • V celém životě se varuj posuzovat lidi podle vzhledu.
 • Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali.
 • Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál.
 • Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.
 • Snáz nás zahubí naše přednosti než slabiny; neboť se zřetelem na své slabiny žijeme rozumně, avšak nikoliv se zřetelem na své přednosti.

Citáty - o životě 0.2

16. května 2010 v 11:29
 • V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.
 • Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě.
 • Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
 • Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.
 • Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
 • Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.
 • Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.
 • V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
 • Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.
 • Někdy i žít je statečným činem.
 • Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život.
 • Každý den je jen jednou za život.
 • Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
 • Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám.
 • Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

Citáty - o životě 0.1

16. května 2010 v 11:26
 • Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
 • Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou.
 • Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou; chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou; chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.
 • Humanita stojí dnes tak vysoko, že i vrahům zachraňuje život. Jen zavražděným ne.
 • Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
 • Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.
 • Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.
 • Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
 • Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.
 • Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
 • První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pomatuješ jeho číslo.
 • Mládí by byla krásná doba, kdyby přišlo až později v životě.
 • Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.
 • Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.
 • Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
 
 

Reklama