O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

citáty-smutek

Citáty - o smutku 0.6

20. května 2010 v 14:17
 • Medicína je veselé povídání o smutných věcech.
 • Vy tedy, sire, nehrajete whist? Běda, jak smutné stáří si připravujete!
 • Déšť je smutný, protože nám připomíná čas, kdy jsme byli rybami.
 • Je smutné, když člověku náhle zemře žena, a ten člověk právě vyhnal milenku.
 • Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.
 • Není smutnějšího pohledu než muž před zrcadlem.
  Na tomto světě máš radost z dobrého jména a na onom světě z dobrého skutku. Bohatství získané bez nich v sobě nic nemá, není ti k radosti, je leda k smutku
 • Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.
  Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí...
 • Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!... A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.
 • Svatá pravda - ať je zima, ať je šero, ať je koneckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.
 • Člověk musí být buď smutný nebo veselý. Klid je teplý chléb pro jedlíky a spáče.
 • Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.
 • Celý svět je k uzoufání smutný.
 • Ze smutku se nezrodí žádný čin.
 • Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.
 • Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.
 • Ty smutné masky ženské tváře, namalované na ženské tváře.

Citáty - o smutku 0.5

20. května 2010 v 14:12
 • Stáří a bezmocnost jsou smutní druhové posledních let života.
 • Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.
 • Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.
 • Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.
 • Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem.
 • Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a vyjímečnou nutností, nikoli naplněním věčného životního zákona.
 • Sentimentalita je vulgarizace smutku.
 • Smutným hodiny se zdají dlouhé.
 • Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.
 • Po souloži je každý tvor smutný.
 • Člověk je velmi smutné zvíře, které může milovat, i když před chvílí ještě po tom netoužilo.
 • Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.
 • Je to smutně poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé.
 • Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.
 • Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje rada je nemít s tím nic společného.

Citáty - o smutku 0.4

20. května 2010 v 14:01
 • Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.
 • Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý.
 • Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní?

 • Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.
 • Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.
 • Koketný muž si pohrává se ženou, koketná žena s mužem. Je to věrolomná hra, která někdy způsobuje ta nejsmutnější neštěstí. Je to směšná lest, jejíž strůjce i oběť jsou stejně ztrestáni tím, že se připravují o ty nejvzácnější okamžiky v životě.
 • Smutek je ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistě lidským způsobem, jaké je být dítětem.
 • Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.
  Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.
 • umor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.
 • Dodává i sláva duchu nemalé síly. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.
 • Ti, kdo jsou sami, mají smutný život, ale nejsmutnější smrt.
 • Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.
 • Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví.
  Nebýt milován znamená pro dospělého člověka pouze něco nepohodlného, nepříjemného a smutného. Není to však nic, kvůli čemu bychom měli panikařit, chovat se násilnicky nebo se opíjet do němoty.

Citáty - o smutku 0.3

20. května 2010 v 13:59
 • Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené.
 • Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu.
 • Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.
 • Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou.
 • V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.
 • Častý smutek člověka ničí.
 • Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.
 • Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.
 • Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých.
 • Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje.
 • Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí.
 • Zkušenost nám nebrání udělat stejnou hloupost znovu, ale tropíce jí, jsme značně smutnější.
 • Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.
 • Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného, než let a smutku.
 • Nikdo není smutný sám pro sebe.

Citáty - o smutku 0.2

16. května 2010 v 19:37
 • Nezáleží mi na tom, jestli to sbohem řeknu smutně nebo rád, ale když odněkud odcházím, tak si chci uvědomit, že odcházím. Když to člověk neví, je mu pak ještě hůř.
 • Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu.
 • Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.
 • Smutným hodiny se dlouhé zdají.
 • Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem.
 • Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.
 • Zdá se, že novou svatou trojicí jsou nyní sex, smutek a stres.
 • Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět - je sice hořká, ale sladce chutná.
 • Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.
 • Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.
 • Humor je nejdůstojnější projev smutku.
 • Chceme-li být úspěšní, pak by náš smutek z prohry nikdy neměl být větší než radost toho, kdo nad námi zvítězil.
 • Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.
 • Z mnohého vědění mnoho smutku.
 • Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.

Citáty - o smutku 0.1

16. května 2010 v 18:10
 • O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.
 • Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.
 • Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...
 • Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
 • Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
 • Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.
 • Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat.
 • Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.
 • Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších.
 • Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí.
  Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.
 • Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.
 • Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.
 • Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.
 • Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.
 
 

Reklama